Agenda

13/11/2018
 • Prière/Intercession

  13/11/2018 à 6 h 00 min - 8 h 00 minEglise Clé-1-Salle de prière

14/11/2018
 • Prière/Intercession

  14/11/2018 à 19 h 00 min - 20 h 30 minEglise Clé-RDC-Salle polyvalente Bas (50)

18/11/2018
 • Célébration

  18/11/2018 à 9 h 45 min - 12 h 00 minEglise Clé-RDC-Salle principale

19/11/2018
 • Jeûne et Prière

  19/11/2018 à 12 h 00 min - 14 h 00 minEglise Clé-1-Salle de prière

20/11/2018
 • Prière/Intercession

  20/11/2018 à 6 h 00 min - 8 h 00 minEglise Clé-1-Salle de prière

21/11/2018
 • Prière/Intercession

  21/11/2018 à 19 h 00 min - 20 h 30 minEglise Clé-RDC-Salle polyvalente Bas (50)

24/11/2018
 • Célébration

  24/11/2018 à 18 h 30 min - 21 h 00 min

26/11/2018
 • Jeûne et Prière

  26/11/2018 à 12 h 00 min - 14 h 00 minEglise Clé-1-Salle de prière

27/11/2018
 • Prière/Intercession

  27/11/2018 à 6 h 00 min - 8 h 00 minEglise Clé-1-Salle de prière

28/11/2018
 • Prière/Intercession

  28/11/2018 à 19 h 00 min - 20 h 30 minEglise Clé-RDC-Salle polyvalente Bas (50)

[MEC id= »10806″]